NER โชว์กำไร Q1/64 พุ่งกว่า 500% รับกำลังผลิตใหม่-ปรับเพิ่มเป้าทั้งปีเป็น 4.4 แสนตัน

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 366.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 511.96% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 59.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.227 บาทต่อหุ้น

ด้านรายได้จากการขายรวม อยู่ที่ 4,963.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,008.73 ล้านบาท หรือ 67.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายสุทธิอยู่ที่ 2,954.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 3,455.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.62% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 135.62% รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,508.03 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30.38% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 1.34% โดยมีปริมาณขาย 89,741 ตัน เพิ่มขึ้น 25,713 ตัน หรือ 40.16%

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ในไตรมาส 1/64 เพิ่มขึ้นมาจากการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในส่วนโรงงานยางแท่งแห่งที่ 2 และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก นอกจากนี้บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งการลดค่าใช้จ่ายคงที่และลดการใช้พลังงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูง สะท้อนให้เห็นจากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ

นายชูวิทย์ กล่าวว่า สำหรับการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทมีการปรับเป้าหมายปริมาณการขายยางพาราใหม่ เป็น 440,000 ตัน จากเดิมที่ 410,000 ตัน เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น ที่สามารถรองรับยอดขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดีย

บริษัทคาดการณ์ว่าจะเห็นภาพรวมความต้องการใช้ยางพาราทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 65 จากการที่ทั่วโลกสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสียรถยนต์สู่อากาศนั้น ทำให้ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และรถยนต์พลังงานเซลส์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนทั่วโลกมียอดขายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ปลายปี 64 บริษัทฯ มีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน จาก 460,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน โดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับสัดส่วนรายได้ปี 64 บริษัทยังวางนโยบายการจำหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเป็น 60 : 40 ซึ่งในสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น จีน 70%, ญี่ปุ่น 20% และอื่นๆอีก 10% เช่นสิงคโปร์ อินเดีย บังคลาเทศ เป็นต้น โดยมองว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมของลูกค้าในประเทศที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตจากการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนย้ายมาตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติอยู่ แต่ปริมาณของผู้ส่งออกยางธรรมชาติในประเทศไทยมีปริมาณลดลง

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากก๊าซชีวภาพ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมยื่นเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ที่ขนาดโครงการ 3 เมกกะวัตต์ ภายใต้ บริษัทย่อย เอ็น. อี.พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดย NER โดยบริษัทมั่นใจได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านสำหรับโครงการดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,