สธ.จัดระเบียบฉีดวัคซีนกลุ่ม Walk in วันละ 20% เริ่มราว มิ.ย.ป้องกันความแออัด

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบให้จัดระบบบริการวัคซีนโควิด 19 แบบ Walk in เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุด กระทรวงฯ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิ.ย.64 หรือทันทีที่พร้อม

โดยจัดสัดส่วนการให้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม 30%
  • กลุ่มนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรคอ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม 50%
  • กลุ่มที่ Walk in เดินเข้ามาขอรับบริการ 20%

ทั้งนี้ สามารถปรับสัดส่วนบริการได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์จริงหน้างาน รวมทั้งให้จังหวัดเตรียมจัดระบบเช็คจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบ real time และระบุจำนวนสำหรับกลุ่ม Walk in ในแต่ละจุดฉีดเพื่อลดความแออัด หากคิวเต็มแต่ละแห่งจะออกใบนัดให้มารับบริการในวันถัดไป

“ขอให้ประชาชนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านไลน์หมอพร้อม ซึ่งสะดวกและได้รับบริการตรงวันที่นัดหมาย ไม่ไปแออัดที่จุดฉีด ขอให้ทยอยไปรับการฉีดเนื่องจากวัคซีนมีเพียงพอ” นพ.เกียรติภูมิ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top