ซิโนแวกถึงไทยอีก 5 แสนโดส อภ.เผยปลายพ.ค.เข้ามาเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ในวันนี้ (15 พ.ค.) ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวก จากประเทศจีนในครั้งนี้ เพิ่มอีกจำนวน 5 แสนโดส จำนวน 14 พาเลท ที่มีการบรรจุภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพ และในปลายเดือนพ.ค.นี้จะเข้ามาอีกจำนวน 1.5 ล้านโดส จะรวมเป็นทั้งสิ้น 6 ล้านโดส

จากก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 ล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส, วันที่ 22 มี.ค.64 จำนวน 8 แสนโดส, วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 1 ล้านโดส, วันที่ 24 เม.ย.64 จำนวน 5 แสนโดส และวันที่ 6 พ.ค.64 จำนวน 1 ล้านโดส รวมเข้ามาแล้ว 4.5 โดส

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะทำการจัดหาวัคซีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยวัคซีนทุกล็อตที่รับเข้ามาจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศา ตลอดเวลาการจัดส่งและจัดเก็บ โดยวัคซีนทำการจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นคลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นองค์การฯจะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top