ซิลลิค ฟาร์มา ยันขายวัคซีนโควิดของโมเดอร์น่า ผ่านองค์การเภสัชฯ เท่านั้น

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา ออกแถลงการณ์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับขั้นตอนและช่องทางการจัดซื้อ จัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่าในประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ในช่วงที่ผ่านมาในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use) และได้รับการอนุมัติทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขของการอนุมัติทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กำหนดให้การจัดหาและกระจายวัคซีนต้องกระทำผ่านหน่วยงานของภาครัฐ

ดังนั้นการจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือ องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนฯ และสอดคล้องกับเงื่อนไขในการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับองค์การเภสัชกรรม ในการเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top