BA เผย Q1/64 ขาดทุนต่อเนื่องผู้หลังโดยสารลดลง 88.5%,เดินหน้าลงทุนสนามบินอู่ตะเภา

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 ว่า รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 1,357.2 ล้านบาท ลดลง 78.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรายได้ของธุรกิจสายการบิน ลดลง 93.3%, ธุรกิจสนามบิน ลดลง 91.6% และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลดลง 64.2%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจาก 6,683.6 ล้านบาท เป็น 2,033.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 69.6% ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 756.5 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 745.6 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.36 บาท

บริษัทยังคงหยุดดำเนินการบินในเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และได้บริหารจัดการจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเที่ยวบินที่ทำการบินในไตรมาส 1/64 มีจำนวนลดลง 85.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 63 มีจำนวนผู้โดยสารลดลง 88.5% และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ที่ 58.8%

นอกจากนี้ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด (BAC), บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) และบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คาร์โก้ จำกัด (WFS-PG Cargo) ได้รับการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตรา 50% และได้รับการยกเว้นการชำระผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ จากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสนามบิน

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินและการลงทุน ในไตรมาส 1/64 บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ดูแลพื้นที่ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้างโครงการ และได้จัดประกวดผู้ออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ในเดือน มี.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top