GPSC-Electrify ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และนาย มาร์ติน ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Electrify Pte. Ltd. หรือ Electrify (อิเล็คทริฟาย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer

ทั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ GPSC ในการสร้าง Smart Energy Solution ให้ลูกค้าของ GPSC นำไปใช้งานในพื้นที่นำร่องต่างๆ โดยเป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer “Synergy” ของ Electrify ที่มีการใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ ผนวกกับโซลูชั่นนวัตกรรมพลังงานของ GPSC เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา และ ทุ่นลอยน้ำ (Solar Rooftop /Solar Floating) ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ และระบบบริหารจัดการพลังงาน

GPSC จะดำเนินการผ่านบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้น 100% เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีพลังงาน

จากกรอบความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย GPSC จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆของ Smart Energy Solution และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Electrify จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer บนระบบคลาวด์ (Cloud) รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลังงานแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Energy) ด้านอื่นๆ ในโครงการที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,