PIMO-W2 เปิดเทรดวันแรก 1.20 บาท โบรกฯให้กรอบมูลค่า 1.72-2.31 บาท

PIMO-W2 เปิดเทรดวันแรกที่ 1.20 บาท ขณะที่เมื่อเวลา 9.59 น.หุ้น PIMO อยู่ที่ 3.68 บาท ลดลง 0.06 บาท (-1.60%) มูลค่าซื้อขาย 3.56 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 3.72 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 3.72 บาท และราคาลงต่ำสุด 3.66 บาท

บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO) ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อย่อว่า PIMO-W2 ที่ 1.92 บาท (BSM) อิงราคาหุ้นแม่ที่ 3.74 บาท โดยมีความผันผวนของหุ้นแม่ที่ 62% ในด้านของต้นทุนผู้ได้รับ PIMO-W2 อยู่ที่ 0.92 บาท (คำนวณจากส่วนต่างของหุ้นในวันก่อนและหลังขึ้นเครื่องหมาย 4.92 – 4.36 – 0.034 แล้วคูณด้วย 7 แล้วหาร 2)

PIMO-W2 มีสถานะที่ In-the-Money อยู่ราว 114% คิดเป็น All-in Premium ที่ -1.95%, อายุที่ 2 ปี, มี Gearing ที่ 1.76 เท่า และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ค่อนข้างต่ำเพียง 1% ทำให้สามารถใช้เก็งกำไรแทนหุ้นแม่ได้ อีกทั้งหุ้นแม่ยังมีสภาพคล่องสูง ทั้งนี้ ประมาณการของเราได้รวมผลของ Dilution Effect 22.2% เอาไว้แล้ว

พร้อมให้กรอบมูลค่า PIMO-W2 ไว้ที่ 1.72-2.31 บาท เมื่อราคาหุ้น PIMO เคลื่อนไหวในกรอบ 3.49-4.24 บาท โดยมี Volatility 63% per year

PIMO ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

PIMO-W2 จำนวนที่ออก 176.1 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 7 หุ้นเดิม : 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราใช้สิทธิ 1 : 1 @ 1.75 บาท อายุ 2 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 27 ของเดือน ม.ค. และ ก.ค. โดยใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 27 ม.ค. 2565 และใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 11 พ.ค. 2566 ซึ่งเป็นวันหมดอายุ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,