เครือซีพีแจงไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวกของรัฐบาลทั้งทางตรง-ทางอ้อม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื่องจากปัจจุบันปรากฏข่าวสารสับสนเกี่ยวกับวัคซีนซิโนแวก (Sinovac) ทางโลกออนไลน์ โดยระบุว่า

 • (1) ซีพีถือหุ้นซิโนแวก 15%
 • (2) ซีพีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อวัคซีนซิโนแวกของรัฐบาลนั้น เครือซีพีขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

 •  การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวก เป็นแบบรัฐบาล ต่อรัฐบาล (G2G) เท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับซีพี ทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทซิโนแวก 15% ตามที่เป็นข่าว โดย
  • ข้อเท็จจริง ผู้ลงทุน คือ Sino Biopharmaceutical ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของจีน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัท Sino Biopharmaceutical นี้ เท่านั้น
  • ข้อเท็จจริง ผู้ขายหุ้น คือ Sinovac Life Sciences เป็นบริษัทลูกของบริษัท ซิโนแวก ต้องการระดมทุน เพื่อต้องการขยายกำลังการผลิตวัคซีนซิโนแวก
  • ข้อเท็จจริง Sino Biopharmaceutical เข้าไปถือหุ้นใน Sinovac Life Sciences จำนวน 515 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 15.03% ถือเป็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าวเอง โดยเครือซีพีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีหุ้นใด ๆ และไม่ได้มีสิทธิการเป็นเจ้าของ ในบริษัท Sinovac Life Sciences ใด ๆ ทั้งสิ้น
  • เครือซีพีเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยใน Sino Biopharmaceutical ที่เข้าไปลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่มีสิทธิในการบริหารและแทรกแซงการตัดสินใจใด ๆ ใน Sinovac และ เครือซีพียืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กับการสั่งซื้อวัคซีน Sinovac ของรัฐบาล เข้ามาในประเทศไทยอย่างที่เกิดการบิดเบือนในสื่อออนไลน์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากพบว่ายังมีการเจตนานำข้อมูลไปบิดเบือน และ สร้างความเสียหาย ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เครือซีพีมีความจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top