กทม.กำชับแคมป์คนงานก่อสร้าง 409 แห่ง ยึดมาตรการควบคุมโควิดเคร่งครัด

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในพื้นที่ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครประกาศอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย มาตรการสำหรับการควบคุมคนงานในที่พัก ไซต์งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายคนงาน นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือให้ร่วมกับเผยแพร่มาตรการที่ประกาศให้แรงงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ด้านนายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. กล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแคมป์คนงานก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 409 แคมป์ มีแรงงานต่างด้าวกว่า 62,000 คน โดยแคมป์ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตบางเขน ห้วยขวาง และลาดพร้าว ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่ามีการระบาดในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก กทม.จึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 22 พ.ค.64 เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการและผู้ดูแลแคมป์คนงานได้นำไปปฏิบัติ สำหรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อในแคมป์คนงานขณะนี้ ประกอบด้วย

– กรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่สถานพยาบาลได้ จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์แยกกักตัว (camp isolation) เพื่อใช้พื้นที่แคมป์คนงานเป็นโรงพยาบาลสนามให้การรักษาผู้ติดเชื้อ และแยกผู้ไม่ติดเชื้อออกจากพื้นที่

– กรณีพบผู้ติดเชื้อน้อย จะดำเนินการจัดตั้งแคมป์กักตัว(camp quarantine) โดยนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาและให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดให้พักอาศัยในแคมป์ เปลี่ยนพื้นที่ให้เป็น camp quarantine

อย่างไรก็ตาม หากพบผู้ติดเชื้อในแคมป์ ให้ผู้ประกอบการรีบประสานแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ให้ทราบโดยเร่งด่วน รวมทั้งให้ดูแลสวัสดิการ การอยู่อาศัย อาหารและสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับคนงาน อาทิ ประกันสังคม เพื่อให้คนงานที่ติดเชื้อได้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาพบว่าการติดเชื้อของคนงานเกิดจากการใช้พื้นที่สาธารณะและเกิดจากการดื่มน้ำร่วมกัน ขอให้จัดหากระบอกน้ำติดชื่อคนงาน เพื่อให้คนงานได้ใช้แยกกันเป็นส่วนตัว รวมทั้งหมั่นทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะเป็นประจำสม่ำเสมอ

นายc ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักการโยธา มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลรวมจำนวนทั้งสิ้น 737 โครงการ และมีจำนวน 602 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง สำหรับในวันนี้เป็นการเชิญผู้ประกอบการ เจ้าของแคมป์ขนาดใหญ่ จำนวน 140 โครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามและสำนักการโยธาจะติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กทม.กำหนดต่อไป

ด้านสำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์การณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อน (Cluster: คลัสเตอร์) ทั้งสิ้น 43 คลัสเตอร์ โดยมีไซต์งานก่อสร้างอาคารรัฐสภาเกียกกายเป็นคลัสเตอร์ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 64) มียอดผู้ป่วยรายใหม่กว่า 500 คน มีที่พักคนงาน (แคมป์) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ขณะนี้ได้สั่งปิดไซต์งานดังกล่าวแล้ว โดยศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 38 ดุสิต สำนักงานเขตดุสิต และกองควบคุมโรค สำนักอนามัย อยู่ระหว่างลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เพื่อติดตามบริษัทที่เข้ามาทำงานในไซต์งานทั้งหมด

อย่างไรก็ดี แม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์ แต่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด โดยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วรวม 10 คลัสเตอร์ เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่เขตวัฒนา, บริษัทประกันลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว, บริษัทขายตรงตึกเอ็มไพร์ เขตสาทร, ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน, ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ตลาดบุญเรือง เขตประเวศ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top