B52 คาดปีนี้ Turnaround หลังปรับธุรกิจใหม่ให้สินเชื่อร้านค้าปลีกผ่านออนไลน์

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี-52 แคปปิตอล (B52) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 64 บริษัทวางเป้าหมายกลับมาเทิร์นอะราวด์หลังปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน มุ่งเน้นการทำธุรกิจในเครือข่ายค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 120,000 ร้านค้า ผ่านแพลตฟอร์ม “ทันใจดี” ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ซึ่งจะทำให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท B52 อย่างต่อเนื่อง

บริษัทกำลังดำเนินงานธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่าย เช่น การให้บริการทางการเงินกับพันธมิตรแก่ร้านค้า (B2B) และ แก่ลูกค้าของร้านค้า (B2C) ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เช่น สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อรถแลกเงิน เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผ่านร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทกำลังดำเนินงานขยายธุรกิจออน์ไลน์และดิจิตัลต่อผ่านบริษัท วันดิจิตอลเน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ B52 ที่มีฐานลูกค้ากว่า 2 ล้านคนในแต่ละเดือน หรือ 24 ล้านคนในแต่ละปี โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 349,550,000 หุ้น (คิดเป็น 15.38% ของทุนชำระแล้วของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในอัตราส่วน 6.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจผ่านร้านค้าปลีกในเครือข่ายที่มีอยู่กว่า 120,000 ร้าน ทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจดิจิตัล และธุรกิจอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสถานะทางการเงินมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น พร้อมที่จะผลักดันการเติบโตในระยะยาว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top