กทม.กำหนดเป้าหมายค้นหาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เสร็จภายในก.ค.

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ได้วางเป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค.64 โดยให้สำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข ประสานหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแผนการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือน พ.ค.-ก.ค. 64 ดังนี้

1. ชุมชน จะสุ่มตรวจน้ำลาย ทั้ง 50 เขตๆ ละ 5 ชุมชนๆ ละ 75 ราย กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.64 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ คือ ชุมชนที่เคยมีรายงานมีผู้ป่วยในชุมชน ลักษณะชุมชน เป็นเคหะชุมชน มีความแออัดหนาแน่น หรือลักษณะตึกแถว หรือเป็นชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยในชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อให้สำนักงานเขตแจ้งประสานให้ข้อชุมชน และประสานสำนักการแพทย์จัดการการนำส่งผู้ป่วยเพื่อแยกกักรักษา และการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

2. ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้งในตลาดทุกแห่ง จำนวน 486 แห่ง กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.64 โดยเกณฑ์การสุ่มตรวจ จะเน้นการปฏิบัติในตลาดที่มีแรงงานต่างด้าว หรือตลาดที่มีผู้ค้าขายหรือแรงงาน มีที่พักอาศัยในพื้นที่ระบาด หากพบผู้ติดเชื้อในแผงค้าขายในตลาด ให้สำนักงานเขตสั่งปิดตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อล้างปรับปรุงสุขาภิบาล และออกคำสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ให้เข้าทำงานในตลาด รวมทั้งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และให้ประสานสำนักการแพทย์ประสานนำส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่การแยกกักรักษา

3. แคมป์หรือที่พักคนงานก่อสร้าง ให้สำนักงานเขต สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประสานสำนักการโยธา ตรวจหาเชื้อในน้ำทิ้งในบริเวณที่พักทุกแห่ง จำนวน 409 แคมป์ กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 64 รวมทั้งให้สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข สุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อตรวจในแคมป์ก่อสร้างทุกแคมป์ในพื้นที่ โดยเน้นแคมป์ที่มีแรงานมากกว่า 100 ราย โดยสุ่มตรวจ แห่งละ 75 ราย หากพบผู้ติดเชื้อหากพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 2 ราย ให้สำนักงานเขตแจ้งประสานให้ข้อมูลชุมชนบริเวณค้างเคียง รวมทั้งให้ ประสานสำนักการแพทย์นำส่งผู้ป่วยเพื่อแยกกักรักษา กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสอบสวนโรค และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

อย่างไรก็ดี จากที่กระทรวงศึกษาและกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ประกอบกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง มีกำหนดเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขต ประสานสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในพื้นที่เขต ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกเว้นสถาบันกวดวิชา เพื่อสำรวจจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และให้รวบรวมแจ้งไปยังสำนักอนามัย เพื่อจัดสรรและนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ก่อนเปิดภาคการศึกษา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top