กอนช.เตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างฉับพลันหลังเขื่อนจิ่งหงลดการระบายน้ำ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างฉับพลัน ฉบับที่ 3/2564 ระบุว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหงลดลงอย่างฉับพลันเนื่องจากมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2564 จากเดิม 2,525 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 1,854 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลง 671 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนื่องจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จึงออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

  1. ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ระดับน้ำลดลง 80 – 100 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564
  2. ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี

ทั้งนี้ กอนช. ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top