ธพว.ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น ลดผลกระทบจากโควิดให้ลูกค้านาน 6 เดือน

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธพว.และประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ มีความห่วงใยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้ ธพว.ออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ด้วยการให้สิทธิสามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน ภายในไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.64

โดยให้เริ่มพักชำระหนี้เงินต้นตั้งแต่งวดถัดจากที่ได้รับอนุมัติ หรืองวดถัดจากที่ครบกำหนดเข้าร่วมมาตรการเดิม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ลดภาระค่าใช้จ่าย และให้มีสภาพคล่องสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้จนผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโควิด-19 รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดได้รายได้ (NPLs) ส่วนลูกค้าท่านใดที่ไม่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เปิดกว้างให้สิทธิพักชำระหนี้เงินต้นแก่ลูกค้ากองทุนประชารัฐต่างๆ ประกอบด้วย สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สินเชื่อกองทุนคนตัวเล็กวงเงิน 8,000 ล้านบาท และสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้าน โดยกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นลูกค้าที่มีสถานะไม่เป็น NPLs หรือไม่อยู่ระหว่างถูกกองทุนดำเนินคดี ณ วันที่ 1 มี.ค.64

สำหรับลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ต้องการเข้ารับมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ สาขาของ SME D Bank ที่ท่านใช้บริการ หรือในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

ทั้งนี้ ตั้งแต่กลางปี 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเคยมอบหมายให้ ธพว. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐมาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมแล้วประมาณ 3,300 ราย วงเงินประมาณ 6,400 ล้านบาท

“ธพว.พร้อมเต็มที่ในการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นรอบใหม่ให้แก่ลูกค้ากองทุนประชารัฐ ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เราสามารถจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

น.ส.นารถนารี กล่าว

นอกจากนั้น ธพว.ยังพร้อมดำเนินมาตรการด้านเติมทุนเสริมสภาพคล่องผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กำหนดระยะเวลายื่นกู้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64

และสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ยนิติบุคคล 2.875% ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี กำหนดระยะเวลายื่นกู้ถึงวันที่ 18 ธ.ค.64 เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top