KTB เคลียร์แอปฯ เป๋าตัง เวอร์ชั่นใหม่ผู้ใช้ให้ความยินยอมข้อ 3 ยืนยันตัวตน

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งว่า จากกรณีที่ธนาคารได้อัพเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด โดยให้ผู้ใช้งานให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้

1.แอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ กำหนดให้ผู้ใช้งาน “ให้ความยินยอม” เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งเป็นการนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานไม่สะดวกให้ความยินยอม สามารถเลือก “ไม่ยินยอม” ได้ โดยไม่กระทบกับการใช้งานแอปฯ เป๋าตังแต่อย่างใด และธนาคารจะพัฒนาระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานที่เลือกให้ความยินยอมไปแล้ว สามารถยกเลิกในส่วนนี้ได้ เพื่อลดความกังวลของผู้ใช้งาน

2.การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลในข้อ 3 เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ซึ่งมีอยู่ในแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่นเดิมอยู่แล้ว ส่วนนี้ผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ควรพิจารณาเลือก “ให้ความยินยอม” เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ

สำหรับผู้ใช้งานที่ “ไม่ยินยอม” ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการภาครัฐได้ เพราะจะไม่สามารถทราบได้ว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิตามแต่ละเกณฑ์ของรัฐจริงหรือไม่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top