ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 89,838 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 89,838 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 30,675 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,877 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,820 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.98% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,820 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,820 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,963 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในวันที่15-16 มิ.ย.นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย15-06-2021%Change
มูลค่าการซื้อขาย89,838.04 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.37 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.48 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.98 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท%Change
ตั๋วเงินคลัง1,291.55+228 %
พันธบัตรรัฐบาล13,419.54-3 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00n/a
พันธบัตร ธปท.69,791.94+303 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ2,371.76+1093 %
หุ้นกู้เอกชน1,438.38-36 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,