รพ.บุษราคัม รักษาผู้ป่วยโควิดหายดีแล้ว 1,425 ราย ยังนอนรพ.อีก 814 ราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบุษราคัม ภายหลังเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง จากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น. มียอดรับผู้ป่วยใหม่ 129 ราย กลับบ้านได้แล้ว 58 ราย และส่งต่อไปรักษา 5 ราย

ทำให้ยอดสะสมของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา รวม 2,454 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 1,425 ราย คิดเป็น 58% ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังอยู่ระหว่างรักษา 914 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองอ่อน 611 ราย และกลุ่มสีเหลือง 303 ราย ในส่วนผู้ป่วยอาการหนัก หรือมีอาการปอดอักเสบที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่งต่อรักษา 115 ราย

ขณะนี้สถานการณ์ในเขต กทม. พบว่ามีการบริหารจัดการรับ-ส่ง และดูแลผู้ป่วยในสังกัดได้คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลบุษราคัมจึงประสานและรับส่งต่อผู้ป่วยจากเขตปริมณฑลที่ยังคงพบการระบาดต่อเนื่อง เช่น จ.นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เป็นต้น เพื่อช่วยลดความแออัดและแบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาลใหญ่และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่

สำหรับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (MCATT) ได้มีการเฝ้าระวังประเมินสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา เพื่อประเมินสถานการณ์ สภาพปัญหาผลกระทบทางจิตใจ นำไปวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปรึกษา จำนวน 161 ราย โดยส่วนใหญ่ มีอาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล โดยเฉพาะอาการทางกาย เช่น กลัวไม่หายจากโรค กลัวเสียชีวิต เป็นต้น และต้องมีการปรับตัวเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่นอน รวมถึงมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จึงทำให้เกิดความเครียด นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยบางรายมีประวัติจิตเวช และขาดยารักษาต่อเนื่อง ทางทีมสุขภาพจิตจึงได้ประเมินสถานการณ์และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top