ศบค.ชุดใหญ่ ยกเลิกกักตัวฟรี ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องเสียค่าที่พักเอง เริ่ม 1 ก.ค.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบปรับมาตรการการใช้บริการสถานที่กักกันในกรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยจะใช้ Alternative Quarantine (AQ) เป็นหลัก ส่วน State Quarantine (SQ) ยังคงมีอยู่ แต่ให้ใช้สำหรับกลุ่มเปราะบาง หรือข้าราชการ

ในกรณีทางบก โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนต่าๆ ยังมี SQ ให้บริการอยู่ ซึ่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ส่วนทางอากาศและทางน้ำ ใช้มาตรการเดียวกันคือ กักตัวใน AQ ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าที่พักเอง

เนื่องจากพบว่า มีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และมีประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศและขอใช้สิทธินี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการปรับโดยผู้ที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย เข้ารับการกักตัว โดยรัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย แต่เรื่องค่าที่พัก ค่าโรงแรมผู้เดินทางต้องจ่ายเอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนสถานกักกันโรคของหน่วยงาน (Organizational Quarantine :OQ) จะใช้รองรับ 2 กรณีคือ 1.แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยกระทรวงแรงงานจะกำหนดพื้นที่ ระยะเวลา และเรื่องต่างๆ ประสานงานร่วมกับภาคเอกชน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top