เลขาสมช. แจงภาคเอกชนสามารถยื่นขอฉีดวัคซีนได้ตามความจำเป็น ยันไม่มีเส้นสาย

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ชี้แจงกรณีการขอฉีดวัคซีนแบบหมู่คณะของบริษัทเอกชนผ่านกระทรวงมหาดไทยว่า การขอรับวัคซีนในรูปแบบของหน่วยงานและกลุ่มองค์กรสามารถทำได้ เพื่อประโยชน์ในการฉีดวัคซีนแบบหมู่ ตามความจำเป็น จึงขอประชาชนอย่ามองว่า มีการใช้ผ่านช่องทางพิเศษ หรือใช้เส้นสายแต่อย่างใด และ ไม่สามารถขออนุญาตเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างได้

ที่ผ่านมามีการเสนอขอมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ ศบค.ได้กำกับเงื่อนไขเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน โดยให้เรียงลำดับจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มอาชีพเสี่ยง กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ไม่ใช่ว่าใครเสนอขอมาก่อนแล้วจะได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อน

ทั้งนี้ ศบค. ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการขอรับการฉีดวัคซีน 3 ช่องทางประกอบด้วย

  1. การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม
  2. การลงทะเบียนผ่าน อสม. ฝ่ายปกครอง และองค์กร
  3. การลงทะเบียนแบบ on site

ซึ่งรูปแบบ การลงทะเบียนของภาคเอกชน อยู่ในวิธีการลงทะเบียนข้อที่ 2 คือ ผ่านองค์กร

ส่วนการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ภูเก็ต sandbox ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.นี้ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ในการตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตวันที่ 25 มิ.ย.นี้ จะมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศบค. ลงไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีหนังสือปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามสนับสนุนการวัคซีนบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อฉีดให้กับพนักงานและครอบครัว แต่ได้ยกเลิกในภายหลังว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือแก้ไขแล้ว โดยยืนยันว่าเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนและไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ใคร

ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามนโยบายของศบค. ซึ่งมีช่องทางที่จะให้สนับสนุนให้กับบุคคลและกลุ่มบุคคลรวมไปถึงองค์กรได้ แต่ต้องเข้าสู่ช่องทางหมอพร้อม ส่วนการกระจายวัคซีนเป็นของ ศบค. กำหนดว่าจะกระจายไปในพื้นที่ใดหรือจำนวนเท่าไหร่ เมื่อกระจายไปแล้วผู้ที่จะดำเนินการต่อคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top