ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,145 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,145 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,283 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 35 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 14,888 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.36%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-2 bps ในตราสารระยะยาว  สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 14,385 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 14,885 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) 500 ล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาสูงขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนธ.ค. 64 เพิ่มขึ้น 2.17% (YoY) เป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศและสินค้าในกลุ่มอาหารสดปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปี 64 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.23%ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,261 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย05-01-2022 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย72,144.54 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.47 %ลดลง0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.51 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.36 %ลดลง0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง12,734.27เพิ่มขึ้น60 %
พันธบัตรรัฐบาล25,144.96เพิ่มขึ้น17 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.29,694.41ลดลง65 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ570.34เพิ่มขึ้น42 %
หุ้นกู้เอกชน2,602.67เพิ่มขึ้น23 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00ลดลง100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top