ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 97,732 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 97,732 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 29,370 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 1,382 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 14,364 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.5%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.04%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-7 bps ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury เป็นผลสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 14,364 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 14,364 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) โดยส่วนหนึ่งเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ประมูลในวันนี้ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ ซึ่งรวมถึงการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% และคงเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ และช่วยเหลือบริษัทเอกชนและภาคครัวเรือน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 2,957 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย18-01-2022      %Change
 มูลค่าการซื้อขาย97,732.24 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.47 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.51 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.50 %เพิ่มขึ้น         0.04 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)        

ประเภทตราสารล้านบาท      %Change
ตั๋วเงินคลัง4,101.48ลดลง85 %
พันธบัตรรัฐบาล20,683.67เพิ่มขึ้น3 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.66,867.67เพิ่มขึ้น226 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ749.91ลดลง16 %
หุ้นกู้เอกชน3,353.90ลดลง40 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 65)             

Tags: , , ,
Back to Top