ทล. ขยายถนนช่วงบ้านฉาง-ระยอง เป็น 8 ช่องจราจร รองรับการเดินทางพื้นที่ EEC

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้เร่งรัดติดตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง พร้อมให้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง โดยให้ขยายเป็น 8 ช่องจราจร ตามที่ได้มอบนโยบายไว้ เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักสู่ภาคตะวันออกเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องต่อการพัฒนาทางหลวงรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในส่วนของท่าเรือมาบตาพุดและสนามบินอู่ตะเภา

และยังมีโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย พัทยา-มาบตาพุด จึงมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน สภาพสองข้างทางเป็นพื้นที่ชุมชน ดังนั้นเพื่อลดการจราจรติดขัด รมว.คมนาคมจึงได้เร่งรัดโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล

ทางสำนักสำรวจและออกแบบ จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงบริเวณทางแยก 3 แห่ง ประกอบไปด้วย

1) แยกหนองแฟบและแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640

2) ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850 และ

3) แยกขนส่ง ช่วง กม.213+500 ซึ่งกรมทางหลวง

โดยขณะนี้ สำนักสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสายทางและทางแยกดังกล่าวโดยก่อสร้างเป็นทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจรไป-กลับ ผิวทางคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรด้วยกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 40 % คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน ปี 2566 โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นที่ กม.192+150 – กม.204+100 และ กม.204+600 – กม. 208+400 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ถึง พื้นที่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ระยะทาง 15.7 งบประมาณ 1,150 ล้านบาท รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 9 แห่ง และงานก่อสร้างทางแยก 1 แห่ง ได้แก่

  • แยกหนองแฟบและทางแยก ปตท. ช่วง กม.205+307 และ กม.205+640 โดยได้ยกเลิกระบบสัญญาณไฟจราจร และก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 3191 ไปทางหลวงหมายเลข 3392 พร้อมก่อสร้างวงเวียนสำหรับเลี้ยวขวาในทุกรูปแบบ

ตอนที่ 2 จุดเริ่มต้นที่ กม.208+400 – กม.210+445 และ กม.211+295 – 216+900 ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง บริเวณตลาดมาบตาพุด โดยแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่าแยกเนินสำลี แยกวัดโขดหิน และผ่านแยกขนส่งไปสิ้นสุดที่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร งบประมาณ 700 ล้าน รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 4 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนจำนวน 18 แห่ง และงานก่อสร้างทางแยก 2 แห่งได้แก่

  • ทางแยกมาบตาพุด ช่วง กม.208+850 ปรับปรุงผิวจราจรที่เสียหาย และก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงที่ กม.209+635 (คลองห้วยใหญ่) ช่องลอดจุดกลับรถสูงประมาณ 3 เมตร
  • แยกขนส่ง ช่วง กม.213+500 โดยก่อสร้างทางลอดบนทางหลวงหมายเลข 3 ทิศทางจากบ้านฉางไประยอง ส่วนทิศทางไปบ้านฉางเป็นระดับดิน และก่อสร้างวงเวียนสำหรับทิศทางการจราจรเลี้ยวขวา

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรสายหลักเชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรม และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมขนส่งในอนาคตซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่สำคัญและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยกระดับถนนปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง เพราะหากระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญการลงทุนในภาคการผลิตและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top