ครม.ผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 เริ่ม ก.พ.-ก.ค.65 ปรับเงื่อนไข “ทัวร์เที่ยวไทย”

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ก.พ. – ก.ค. 65 จำนวนสิทธิการสนับสนุนค่าโรงแรม/ที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง โดยที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน รวมทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ

พร้อมปรับลดสิทธิค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 6 แสนสิทธิ จากเดิม 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ผู้รว่มโครงการไม่ได้ใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไปพิจารณามาตรการเพิ่มเติมในการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ ททท.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการลงเหลือ 2 แสนสิทธิ จากเดิม 1 ล้านสิทธิ ส่งผลให้กรอบวงเงินในการดำเนินโครงการลดลงเหลือ 1,000 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เอื้ออำนวยให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของหมู่คณะ รวมทั้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึง พ.ค.65 จากเดิมที่จะสิ้นสุดใน ก.พ. 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top