กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเลือกบริโภคสัตว์ปีกให้ปลอดภัยช่วงตรุษจีน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี จะมีความต้องการใช้สัตว์ปีกจำนวนมากกว่าปกติ ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่ จำนวนมากมาประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ดังนั้น หากสัตว์ปีกที่นำมาไหว้มีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภค หรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ชายแดนได้ จากการขนย้ายและส่งออกสัตว์ปีกข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีโอกาสพบการติดเชื้อในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องสัตว์ปีก อาทิ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้ค้าสัตว์ปีก ผู้ชำแหละสัตว์ปีก ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่าสำหรับการเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” ดังนี้

1. เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด

2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย

4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์

5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังเป็นการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง เพื่อไหว้บรรพบุรุษ และรับประทานอาหารร่วมกัน หรือเดินทางไปไหว้ศาลเจ้า ซึ่งอาจมีผู้คนแออัด และเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้ ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention : UP) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top