ACC เซ็น MOU ม.เกษตรฯร่วมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์-ผลิตกัญชงต้นทุนต่ำในอุตฯ

บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัช (Pharma Hemp) ในบริษัทย่อยคือ บริษัท เอซีซีแคนนาบิส จำกัด ในงบประมาณการลงทุนเริ่มต้นประมาณ 34 ล้านบาท (บริษัท เอซีซีแคนนาบิส จำกัด จดทะเบียนปี 2564 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแคนนาบิสครบวงจร)

ทั้งนี้ บริษัท เอซีซีแคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยของ ACC ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

การอนุมัติลงทุนครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Actioning Research) ระดับอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “การวิจัยและพัฒนา สายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกัญชงต้นทุนต่ำในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบองค์ความรู้สู่เกษตรกรไทย” โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคณะ และนิสิตระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กว่า 20 คน ร่วมในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้โดยใช้พื้นที่การวิจัย ณ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่1 ไร่ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาใน 3 ประเด็นนำร่อง คือ

(ก) การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเชิงเภสัช การปรับปรุงพันธุ์ (breeding program) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ

(ข) การวิจัยและพัฒนาการขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้าเชิงอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพตอบสนองระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ำ

(ค) การวิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมระบบปิดที่มีความแม่นยำ ต้นทุนต่ำ มีผลผลิตทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณที่ต่อเนื่องตลอดปีและมีมาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากลต่าง ๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top