AOT คาดผู้โดยสารช่วงตรุษจีนสุวรรณภูมิแตะ 4.65 แสนคน เที่ยวบินโต 37%

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,804 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว ทสภ. จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้า – ออก เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 115,931 คน ในประเทศ (รวมขาเข้า-ขาออก) ประมาณ 349,522 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 381 เที่ยวบิน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 37.12% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,138 เที่ยวบิน ลดลง 1.88% และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,819 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 96.31% โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) จำนวนทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน

แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 34 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 14 เที่ยวบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top