BCPG แต่งตั้ง นิวัติ อดิเรก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 1 ก.พ.65

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. นายนิวัติ อดิเรก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายภูวดล สุนทรวิภาต ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top