CV จับมือ PEC ร่วมทุนผลิตพลังงานความร้อนร่วมป้อนลูกค้าประเดิมงานแรก 44 ลบ.

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PEC) เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม (ไอน้ำและไฟฟ้า, ESCO 50) ให้กับ บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 0.3 เมกะวัตต์ (1,080,000 kWh/ปี) และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 12 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (71,000 ตัน/ปี)

ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไอน้ำและไฟฟ้าจำนวน 15 ปี มูลค่าโครงการรวมกว่า 44 ล้านบาท โดย CV และ PEC มีสัดส่วนการถือหุ้นฝั่งละ 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการจ่ายไอน้ำและไฟฟ้าได้ในไตรมาส 3/65

สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความมั่นคง ให้กับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ พยายามผลักดันมาโดยตลอด นอกจากนี้ CV ยังมุ่งเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

การลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ฐานรายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตขึ้น จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงโอกาสในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถรองรับลูกค้ารายใหม่ได้ในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาว และบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุน และ/หรือ ขยายความร่วมมือกับ PEC เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top