กนอ. จับมือเอกชนปักหมุดลงทุนพื้นที่ SEZ รองรับอุตฯ ไทย-จีน ภายใต้ One Belt One Road

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และนายหนี่ หนาน (Mr. Ni Nan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด (PS) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่กนอ.ดำเนินการ

ทั้ง 2 ฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกัน ในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่กนอ. ดำเนินการ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) เพื่อชักจูงให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว กนอ.จะร่วมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขต SEZ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการส่งเสริมการลงทุน/สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทุน

ในส่วนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนและหน่วยงานทางการเงินของจีนในไทย ที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย One Belt One Road ของจีน จะให้ความร่วมมือในการหาพันธมิตร และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างหลากหลายครบวงจร (Fully Integrated) รวมทั้งสนับสนุนให้กนอ.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภูมิภาค

นอกจากนี้ บริษัทจะมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูลนักลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐของจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันกนอ.มีนิคมอุตสาหกรรม 65 แห่ง โดยมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 1 และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

“คาดว่าภายหลังจากแผนการเปิดประเทศของจีนและไทยมีการประกาศใช้ จะส่งผลให้นักลงทุนจากประเทศจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 65 ที่คาดว่าสถานการณ์จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ดี ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันเชิญชวนนักลงทุนจีน ให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่กนอ.ดำเนินการ และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความยั่งยืน”

นายวีริศ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top