นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 4 โมเดอร์นา-ไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา และไฟเซอร์ ผ่านระบบ “นนท์พร้อม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • กรณีบูสเตอร์เข็ม 4 เป็นวัคซีนโมเดอร์นา เฉพาะคนไทยที่มีทะเบียนบ้าน หรือพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี หรือคนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  1. ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาครบ 2 เข็ม และฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พ.ย. 64)
  2. ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาครบ 2 เข็ม และฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พ.ย. 64)
  3. ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาครบ 2 เข็ม และฉีดโมเดอร์นา เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พ.ย. 64) ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนสำหรับเงื่อนไขที่ 3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ

โดยสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 13-16 ก.พ. 65 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ผ่านเว็บไซต์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/60

สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีน คือ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 17 ก.พ. 65 จำนวน 4,000 คน เวลา 12.00-14.00 น.

  • กรณีบูสเตอร์เข็ม 4 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เฉพาะคนไทย โดยไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย มีเงื่อนไข คือ ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม มาครบ 2 เข็ม และฉีดไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 21 พ.ย. 64)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13-20 ก.พ. 65 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ผ่านเว็บไซต์ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpr…/vcevent/slot/61

สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีน คือ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 21 ก.พ. 65 วันละ 3,500 คน

อย่างไรก็ดี เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top