ครม.อนุมัติแผนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี ตั้งเป้าผลิตนักวิจัย 4 พันคน/ปี

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2564-2580 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนปฏิบัติการฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารเชิงนโยบายให้เป็นเอกภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภาพรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0

อย่างไรก็ดี ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประสานหลัก และให้อำนาจในการติดตามและสั่งการ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานให้เหมาะสม

สำหรับเป้าหมายของร่างแผนปฏิบัติการฯ คือ มุ่งยกระดับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าสู่การปฏิบัติงานในระบบการพัฒนาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยตั้งเป้าให้เกิดการผลิตนักวิจัย จำนวน 4,000 คนต่อปี เข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 2. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา 3. การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าปฏิบัติงานในหน่วยวิจัยและนวัตกรรม 4. การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5. กลไกการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่แผนพัฒนากำลังคนของประเทศ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 65)

Tags: , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top