รัฐสภารับหลักการ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 4 ฉบับ ตั้ง กมธ.พิจารณา 49 คน

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้เสร็จสิ้นในขั้นตอนการอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…ถึงขั้นตอนของการลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของที่ประชุม

ก่อนการลงมตินายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอให้ลงมติพร้อมกันทีเดียว 4 ฉบับ ทั้งของคณะรัฐมนตรี (ครม.), พรรคเพื่อไทย, พรรคก้าวไกล และพรรคร่วมรัฐบาล แต่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.เสนอให้แยกการลงมติรายฉบับ เพราะมี ส.ว. อภิปรายระบุว่ามีบางฉบับที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 429 เสียงให้ใช้การลงมติแบบแยกรายฉบับ

สำหรับผลการลงมติพบว่า ที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากรับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง (ฉบับที่…) พ.ศ… ทั้ง 4 ฉบับ โดย ฉบับของ ครม.รับหลักการ 609 เสียง ต่อ 16 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง, ฉบับของพรรคเพื่อไทยรับหลักการ 420 เสียง ต่อ 205 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง, ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลรับหลักการ 598 เสียง ต่อ 26 เสียง และงดออกเสียง 12 เสียง และฉบับของพรรคก้าวไกล รับหลักการ 418 เสียง ต่อ 202 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง

ทั้งนี้ คาดว่าการลงมติร่าง พ.ร.ป.ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่ได้เสียงไม่รับหลักการสูงเกิน 200 เสียงนั้นมาจาก ส.ว. และหลังลงมติเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้ตั้ง กมธ.จำนวน 49 คนพิจารณาเนื้อหา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.พ. 65)

Tags: ,
Back to Top