ก.เกษตรฯ จับมือ UAE ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร-อาหาร สู่มาตรฐาน,ความปลอดภัยระดับสูง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ร่วมกับนายธานี บิน อาเหม็ด อัล เซยูดี (H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) รัฐมนตรีด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีมูลค่าประมาณ 303 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี (หรือประมาณ 10,029 ล้านบาท ณ อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 8 มี.ค. 65 โดย 1 เหรียญสหรัฐ = 33.10 บาท) และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.6% ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้มีการผลักดัน และส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะร่วมมือและสนับสนุน UAE ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งวิสัยทัศของ UAE นั้น มุ่งมั่นจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารภายในปี 2594 โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการเกษตร รวมถึงการลงทุนในประเทศอื่นๆ และการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยสูง มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต จึงมุ่งหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถผลักดันให้มีกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนด้านการเกษตรของภาคเอกชนระหว่างทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยังหารือถึงการรับรองให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนรับรองโรงงานแปรรูปไก่ (system approach) เพื่อการส่งออกไปยัง UAE แทนการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรับรองเป็นรายโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางมีความยากลำบาก โดยระบบนี้จะทำให้เกิดความสะดวกและประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ปัจจุบันการรับรองดังกล่าว กรมปศุสัตว์ของไทยได้การรับรองจากหลายประเทศแล้ว เช่น EU ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าสินค้าเกษตร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 27 ของไทย ในระหว่างปี 62-64 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตร 0.53% ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับโลก โดยในปี 62 มีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร 9,554 ล้านบาทแต่ในปี 63 มีมูลค่าลดลงเหลือ 8,638 ล้านบาท และในปี 64 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10,462 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 9,551 ล้านบาท โดยมีอัตราการค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 4.64% ต่อปี โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาโดยตลอด

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 24 ของไทย ในระหว่างปี 62-64 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.60% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก โดยในปี 62 ไทยส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นมูลค่า 7,468 ล้านบาท และในปี 63 มีมูลค่าลดลงเหลือ 6,939 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 64 เป็น 8,487 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 7,631 ล้านบาท โดยมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.60% ต่อปี ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ปลาปรุงแต่ง เบียร์ที่ทำจากมอลต์ ข้าว สับปะรดปรุงแต่ง อาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีก

ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตร ไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นอันดับที่ 38 ของไทย ในระหว่างปี 62-64 ไทยมีสัดส่วนการนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.36% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากโลกโดยในปี 62 ไทยนำเข้าจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นมูลค่า 2,086 ล้านบาท และในปี 63 มีมูลค่าลดลงเหลือ 1,698 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 60 เป็น 1,975 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 1,920 ล้านบาท มีอัตราการนำเข้าลดลงเฉลี่ย 2.68% ต่อปี โดยมีสินค้านำเข้า 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช 2. บุหรี่ 3. แวฟเฟิลและเวเฟอร์ 4. ปลาอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง เช่น ปลาอินเดียนแมคเคอเรล ปลาจะละเม็ดขาว 5. ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่บริโภคได้

ในส่วนของภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทย โดยระหว่างปี 62-64 การค้ารวมระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 311,182 ล้านบาท จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยปีละ 76,581 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยปีละ 234,601 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเฉลี่ยปีละ 9,551 ล้านบาทหรือคิดเป็น 3.07% ของมูลค่าการค้ารวมทุกสินค้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มี.ค. 65)

Tags: , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top