คณะทำงานร่างกม.ลูก ปรับแก้คุณสมบัติผู้ร่วมจัดตั้งพรรค-สมัครรับเลือกตั้ง ชงกมธ. 17 มี.ค.

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พรรคการเมือง เปิดเผยผลหารือของคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียดของการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในส่วนที่แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่จะรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง

ซึ่งเป็นฉบับที่นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เสนอว่า ที่ประชุมของคณะทำงานที่ประกอบด้วยนายสมชาย แสวงการ ส.ว., นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว., นายอนันต์ และตน มีความเห็นโดยสรุปว่า ได้ปรับแก้ไขจากเนื้อหาที่เสนอแต่ยังคงความสำคัญ คือ การรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองให้คงอายุที่ 20 ปี จากที่เสนอแก้เป็น 18 ปี เพราะมองว่าการเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองจะมีประเด็นเกี่ยวกับการเงิน ทุนประเดิม ซึ่งต้องใช้เกณฑ์อายุ 20 ปี ที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ

“คณะทำงานมองว่าการแก้ไขลักษณะของผู้จะจดจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นควรลดคุณสมบัติที่ใช้เกณฑ์บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส. ลง เช่นเดียวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งนี้คณะทำงานจะเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวให้ที่ประชุม กมธ.พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคมนี้”

นายนิกร กล่าว

ส่วนคุณสมบัติที่ร่างเสนอให้ตัดมาตรา 98 ว่าด้วยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใน 14 อนุ ได้แก่ (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (16) (17) หรือ (18) ออก และใช้มาตรา 96 ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น คณะทำงานเห็นว่าควรปรับให้การกำหนดคุณสมบัติตามมาตรา 98 บางประการไว้ อาทิ คง (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย , (5) อยู่ระหว่างถูกระงับใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง, (10) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทำผิดต่อตำแหน่งราชการ ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ค้ามนุษย์

นายนิกร ยังกล่าวถึงการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภาว่า ในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 2 คน และ ส.ส. 8 คน ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 1 คนและ ส.ส. 9 คนโดยขณะนี้ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการสรุปประเด็นอีกครั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มี.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top