ธปท. ประกาศรายชื่อคู่ค้า e-Outright และ Primary Dealers มีผล 1 เม.ย.นี้

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ประกาศรายชื่อ 14 สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคู่

ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ดังนี้
 1. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 2. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 4. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)
 7. ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
 8. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 10. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
 11. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 12. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
 13. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
 14. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ธปท. ได้ประกาศรายชื่อสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น Primary Dealers สำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (PDs Bilateral Repo) ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 2. ธนาคารกรุงไทย (KTB)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 4. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 5. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 9. ธนาคารออมสิน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 เม.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top