สธ.ขอให้ผู้เดินทางกลับจากเที่ยวสงกรานต์เฝ้าระวังและสังเกตุอาการตัวเอง 7 วัน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยวและภูมิลำเนาของตนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เมื่อเดินทางกลับไปยังพื้นที่ที่ทำงานแล้ว โดยให้สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ทำการตรวจ ATK หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา WFH ตามความเหมาะสม

พร้อมกันนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ 2U เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด-19 คือ Universal Prevention มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และ Universal Vaccination เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 เม.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top