ตลท.เตือนระมัดระวังซื้อขายหุ้น SCBB ไม่มีตลาดรองหลังพ้นสภาพบจ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCBB) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการแลกเปลี่ยน 1 หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของ SCBB ต่อ 1 หุ้นสามัญของ SCB ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง SCB อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ SCBB นั้น

ตลท.ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ SCBB ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก SCBB จะเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายหลังการนำหลักทรัพย์ SCB เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ SCBB แล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top