ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 39,713 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 39,713 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,390 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 1,693 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,486 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.41% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.12%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 4-30 bps. ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น LB526A อายุ 30 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 4.3411% สูงกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 31 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 0.74 เท่าของวงเงินประมูล สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,486 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL1,486 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,834 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย03-05-2022Change%Change
 มูลค่าการซื้อขาย39,713.06 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.51 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.63 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี2.41 %เพิ่มขึ้น0.12 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาทChange%Change
ตั๋วเงินคลัง4,128.48ลดลง3 %
พันธบัตรรัฐบาล14,587.83เพิ่มขึ้น37 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.17,543.90ลดลง68 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.00 n/a
หุ้นกู้เอกชน884.98ลดลง83 %
พันธบัตรต่างประเทศ1.01 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top