SOLAR ตั้ง “ไววิทย์” นั่ง CEO พลิกฟื้นโต จ่อประมูลงานใหม่-เปิดตัวนวัตกรรมโซลาร์

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ได้มีมติแต่งตั้ง นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO : Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ด้วยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์กว่า 10 ปี ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นหนึ่งในคณะทำงานรุ่นใหม่ของบริษัทฯที่ร่วมปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจให้มีการปรับตัวสอดรับกับความต้องการของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

นายไววิทย์ มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า 10ปี อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการตลาดเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ มากว่า 30 ปี ถือได้ว่าครบเครื่องในการกลับมาพลิกฟื้นบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมและผลักดันการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆตลอดในไตรมาส 2 และ 3 และมีวิสัยทัศน์ด้านงานบริหารและการตลาดอย่างคมชัด เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของความร่วมมือในหลายๆโครงการของ SOLAR ในช่วงปีที่ผ่านมา

หลังจากนี้นายไววิทย์ได้ตั้งเป้าให้บริษัทฯได้กลับมามี Growth และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย SOLAR อยู่ระหว่างการเข้าประมูลงานใหม่ๆ และการเปิดตัวนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมนี้และการดำเนินงานของบริษัทฯกลับมามีสีสัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top