ก.ล.ต.จับมือ สสว.ช่วยผู้ประกอบการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มช้อปปี้

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน ดูแล และส่งเสริมตลาดทุนให้โปร่งใส สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต.ในเรื่องการมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะกับขนาด และตรงตามความต้องการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้โครงการ Online Marketplace ระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย.65 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต.จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยม รวมทั้งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ ก.ล.ต.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของ สสว., สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) , ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, กรมราชทัณฑ์, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมคุมประพฤติ, สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 ร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าและมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญ โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/SEC หรือผ่าน application Shopee

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า สสว.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาคือการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กันด้วย สำหรับแคมเปญนี้นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ส่วนผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วจะต่อยอดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการที่ทำตลาดออนไลน์ในประเทศได้ดีแล้วจะเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง แพลน เพื่อผลักดันสู่ตลาดสากลต่อไป และสิ่งสำคัญคือประชาชนที่จะมีส่วนร่วมผลักดันด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากแคมเปญนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ

ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และด้วยศักยภาพของ Shopee ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศจึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้นตามความมุ่งมั่นและความตั้งใจของ ก.ล.ต., สสว. และเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 พ.ค. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top