คลัง เสนอครม.เคาะขยายลดภาษีน้ำมันดีเซล-งบรายจ่ายปี 66

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยวาระการพิจารณาที่สำคัญวันนี้

– กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดปัญหาราคาน้ำมันดีเซลแพง โดยเสนอให้พิจารณา 2 แนวทาง คือ 1.ขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราลิตรละ 3 บาทออกไปอีก 3 เดือน หรือ 2.ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราลิตรละ 5 บาท แต่จะใช้เวลาน้อยกว่า 3 เดือน ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2565 มากเกินไป ซึ่งมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในรอบแรกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ กระทรวงคลังเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท และการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.65

– กระทรวงพาณิชย์ ขออนุมัติกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มเติม

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ ญัตติ มาตรการ และผลกระทบจากนโยบายการเปิดประเทศ

– กระทรวงต่างประเทศ เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศและคำมั่นโดยสมัครใจของไทย

– กระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation)

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอร่างแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว พ.ศ.2565-2580 และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 พ.ศ.2566-2580

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top