WHAUP ปิดดีลขายหุ้นกู้-กรีนบอนด์ 2.8 พันลบ.นำเงินขยายลงทุน-คืนหนี้เดิม

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า บริษัท ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 มูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 1,800 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ปกติจำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.71 ต่อปี

ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยเฉพาะหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้เสนอขายเป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนศักยภาพการเติบโตของบริษัท รวมทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ในส่วนของเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมูลค่า 1,800 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อทดแทนเงินลงทุนของบริษัทสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโครงการใหม่ ในขณะที่เงินที่ได้จากหุ้นกู้ปกติจะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนด

ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้ม “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ภาพรวมธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ

นายสมเกียรติ กล่าวว่า บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโซลูชั่นที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ๆ และด้านพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top