OR ร่วมทุนกลุ่มบุญรอดฯ 50:50 ทุ่ม 400 ลบ.รุกตลาดเครื่องดื่มสำเร็จรูป

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR (ORMC) ครั้งที่ 12 /2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (บุญรอดฯ) ซึ่ง Modulus ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และบุญรอดฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เงินลงทุนในส่วนของ Modulus จะอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 210 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม โดย Modulus ได้เข้าลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกับบุญรอดฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/65

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR กล่าวว่า OR โดย Modulus และ บุญรอดฯ จะร่วมลงทุนโดยแต่บริษัทจะถือหุ้น 50% ในบริษัทใหม่ วงเงินลงทุนจัดตั้งบริษัทรวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของทั้ง OR และบุญรอดฯ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างรูปแบบของธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ

การเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มของ OR ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ตามพันธกิจในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) โดย OR มีแผนในการขยายธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้า

การร่วมทุนกับ บุญรอด เทรดดิ้ง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการจำหน่าย ให้ตอบโจทย์ความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ OR มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผลิตวัตถุดิบและสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร ในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ในการ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ “Empowering All Toward Inclusive Growth”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top