SPI เข้าซื้อบริหารสินทรัพย์โกลบอล เบสท์ 45.56 ลบ. รองรับขยายธุรกิจ

บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) เปิดเผยว่า บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอล เบสท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 259,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 99.998% ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 175.22583 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 45,558,364.55 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกันกับ STL Advisory Limted ซึ่งเป็นผู้ขาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top