ธอส. ขยายเวลามาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯช่วยลูกค้าเดิม ถึงสิ้นปี 65

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เฟส 2 ช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 และ 19 ที่ยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 แต่มีสถานะบัญชีปกติ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 65 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 18 [M18] : สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 18 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 65 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line หรือ www.ghbank.co.th หรือ สาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 65

มาตรการที่ 19 [M19] : สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ รองรับลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศถึงวันที่ 30 มิถุนายน 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top