พาณิชย์ ขยายเวลาช่วย SME ไทยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในตปท.ถึง ธ.ค.65

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2/2565 (56) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 160 ราย เข้าร่วม 62 กิจกรรม ครอบคลุมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการ ในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ (Business Opportunities & Partnership : BOP) และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) โดยผลการอนุมัติผู้ประกอบการแบ่งตามประเภทสินค้าที่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์, สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอาหาร เป็นกิจกรรมในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดถึง 33% รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก 27%

ปัจจุบัน ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่หลายประเทศมีการผ่อนปรนมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายลง ทำให้ตัวเลขของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ยังคงกังวลกับการเดินทาง สถานการณ์ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและธุรกิจของผู้ประกอบการ หรือไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมงานเองได้ และประสงค์จะใช้ Agent ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานแทน

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ออกไปอีกจนถึงเดือนธ.ค. 65 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียสิทธิ์ หรือเข้าร่วมงานโดยใช้ Agent ล่าม หรือผู้แทน เป็นผู้เข้าร่วมงานได้ โดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) โดยโครงการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า/บริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง กิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง และงานแสดงสินค้า/บริการเสมือนจริงในต่างประเทศ (Virtual Exhibition) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท จำนวน 6 ครั้ง อีกด้วยเช่นกัน โดยการสมัครรอบที่ 2/2565 นี้ จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 ก.ค. 65 สามารถขอรับการสนับสนุนงานที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ย. 65 – ก.ย. 67

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top