SCB หนุน SME และ Start-Up เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ-ศก.ของประเทศ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีในเวทีโลก และเป็น The Most Admire Financial Region โดยที่ได้มีการปรับโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจหลังจากการจัดตั้ง “เอสซีบี เอกซ์” ซึ่งเป็นยานแม่ที่นำพาทั้งองค์กรมุ่งสู่เป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอดเวลา และมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาต่อเนื่อง

โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเริ่มดำเนินธุรกิจต่างๆของบริษัทในเครืออออกมาให้เห็นชัดเจนมากขึ้น เพื่อเริ่มเดินหน้ากลยุทธ์ยานแม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่แต่ละธุรกิจจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีด้านการเงินมาประยุกต์ใช้เพื่อเข้ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และ SMEs รวมถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆรายเล็กในประเทศ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กสามารถดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจได้ และส่งผลบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

ขณะเดียวกันการปรับตัวขององค์กรยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ท่ามกลางกระแสการ Disrupt ต่างๆที่เกิดขึ้น และนำสิ่งที่เข้ามา Disrupt มาปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในหลากหลายระดับมากขึ้น

นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่มี่ความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้น คือ การสร้าง Loyalty ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะการที่มีลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรมีคุณค่า และเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงสามารถนำเสนอบริการต่างๆที่สามารถต่อยอดให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างตอเนื่อง ทำให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจะมีการผลักดันต่อไป เพื่อการเดินหน้าขยายฐานลูกค้าไปสู่ระดับภูมิภาค

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top