บขส. ถกรถร่วมฯ หาแนวทางช่วยน้ำมันแพง ก่อนนำข้อเสนอเข้าบอร์ด-คมนาคม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 มิ.ย.) ได้เชิญผู้ประกอบการรถร่วมฯ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ บขส. เข้าหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวได้ จนเป็นที่มาของการปรับลดเที่ยววิ่งลง

จากการหารือ บขส. เข้าใจถึงความจำเป็นในการขอปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก และขอให้แจ้งรายละเอียดและจำนวนเส้นทางที่จะปรับลดเที่ยววิ่งมายัง บขส. ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีการวางแผนจัดการเดินรถได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ส่วนข้อเสนอของผู้ประกอบการรถร่วมฯ อาทิ การขอปรับราคาค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมัน การแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถซ้ำซ้อน การปรับลดค่าธรรมเนียมการเดินรถ และการใช้สิทธิ์โครงการของรัฐบาลในการชำระค่าโดยสาร บขส. จะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top