สคร.เผยผลเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจสิ้นพ.ค. 112,413 ลบ.เป็นไปตามเป้าหมาย

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 112,413 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.64 – พ.ค.65) 34 แห่ง จำนวน 61,734 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ม.ค.- พ.ค.65) 9 แห่ง จำนวน 50,679 ล้านบาท หรือคิดเป็น 104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนพ.ค.65 ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน นอกจากนี้ สคร. ได้ติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมต่างๆ ได้ ทำให้ปัจจุบันโครงการสำคัญส่วนใหญ่สามารถลงนามในสัญญาได้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ได้กำชับให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในระยะเวลาที่เหลือของปี 65 ให้เป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุนด้วย

ด้านน.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการปรับกรอบงบลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย และวงเงินที่ได้เร่งเบิกจ่ายไปบางส่วนแล้วในปี 64 โดย ณ สิ้นเดือนพ.ค.65 โครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต(โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด -มุกดาหาร – นครพนม และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการ=รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

%เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสมรัฐวิสาหกิจกรอบลงทุนทั้งปีแผนเบิกจ่ายสะสมผลเบิกจ่ายสะสม%เบิกจ่ายสะสม/แผนเบิกจ่ายสะสม
ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – พ.ค. 65)
จำนวน 34 แห่ง130,23563,94061,73497%
ปีปฏิทิน (ม.ค. 65 – พ.ค. 65)
จำนวน 9 แห่ง216,93148,79750,679104%
รวม 43 แห่ง347,166112,737112,413100%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top