NWR เผยกิจการร่วมค้าได้งานปรับปรุงคุณภาพดินสนามบินสุวรรณภูมิ 3.08 พันลบ.

บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า เอ็นที ซึ่งประกอบด้วย บริษัทฯ และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (TWS) ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 ในโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการ 3,080 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นสัดส่วนของ NWR 51% คิดเป็นมูลค่า 1,570.80 ล้านบาท และสัดส่วนของ TWS 49% คิดเป็นมูลค่า 1,509.20 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top