ILINK เผยกิจการร่วมค้า คว้างานปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จ.ปราจีนฯ 315 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน (ILINK) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ในนาม “INTERLINK CONSORTIUM” เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้รับหนังสือสั่งจ้าง “งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรีตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2แผนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว โดยบริษัทฯ มีกำหนดที่จะลงนามสัญญาในวันที่ 25 กรกฎาคม 65

โดยงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้านนทรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2แผนที่ 2 จำนวน 1 งาน มีมูลค่างาน 314,800,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีระยะเวลาส่งมอบ 5140 วันนับถัดจากวั้นที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top